ENTREGA DE MEDALLA D’OR EO56 AL GRAN MESTRE DE LA GRAN LOGIA DEL LIBAN

El passat mes de febrer, el VG Omair Zamrik, de la RL Europa Olympica 56 de la GLE, va entregar personalment la medalla d’or de la nostra Lògia al MRG Joseph Abou Zahra, Gran Mestre de la Gran Lògia del Líban.

2018-02-09-PHOTO-00000228
MEDALLA DE EO56 ENTREGADA AL GRAN MESTRE DE LA GRAN LOGIA DEL LIBAN